การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยฯ

วานนี้ (27 มี.ค. 60) เวลา 10.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เป็นวันที่ 2 โดยมี พระภาวนาโพธิคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็น “ต้นแบบ” แห่งการปฏิรูปการศึกษา ที่ใช้ “ธรรม” นำ “ปัญญา” แห่งแรกของประเทศไทย จัดการเรียนการสอนวิชาชีพพร้อมฝึกงานภาคปฏิบัติให้มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ โดยเน้นพิเศษเรื่องการสอนและการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้จริงและมีความชำนาญในวิชาชีพ มีคุณธรรมเพื่อเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ซึ่งนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจยังสามารถกรอกใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.pdrcfoundation.org โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 – วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 นี้ ณหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ถ.สตรีทวิว ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี และจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 นี้

ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะต้องเข้าทดสอบการปฏิบัติธรรม (อานาปานสติภาวนา) 5 วัน ในวันพุธที่ 12 – วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ณ ทีปภาวันธรรมสถาน อ. เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี ซึ่งถ้าผ่านการปฏิบัติก็มีสิทธิที่ได้รับเข้าการศึกษา โดยจะเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.pdrcfoundation.org

โทร 02-653-2953 ในวันและเวลาราชการ

หรือ Line : @PDRCFoundation