20 Jul 2019

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สอง

ประกาศที่ 1
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ .เกาะสมุย .สุราษฎร์ธานี

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สอง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2560

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2560 นั้น และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และเข้าทดสอบการปฏิบัติธรรม (อานาปานสติภาวนา)  วัดธารน้ำไหล (สวนโมกข์) ณ วัดธารน้ำไหล (สวนโมกข์) จ.สุราษฏร์ธานี ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ทางวิทยาลัยได้พิจารณารายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สอง ตามรายชื่อด้านล่างต่อไปนี้

เอกสารเพิ่มเติม

Leave a Reply