“ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ”
เลขที่ 142 อาคาร ทู แปซิฟิคเพลส ชั้น 17 ห้อง 1707 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-653-2953 ในวันและเวลาราชการ