เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562

มีให้เลือก 6 สาขา ได้แก่ สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ อาหารและโภชนาการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบัญชี

ขั้นตอนการรับสมัคร
       1. การเขียนใบสมัคร มีหลายช่องทางให้เลือก คือ
          1.1 ทางอินเทอร์เน็ต   กรอกข้อมูลได้ที่นี่  
          1.2 โดยตรง              ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เกาะสมุย (คลิกดูแผนที่)
          1.3 ทางไปรษณีย์       ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่  กรอกข้อมูลแล้วส่งไปที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ  เลขที่ 111 ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 หรือส่งทางอีเมล์ enroll@bbvc.ac.th
          1.4 ทางโทรศัพท์       หมายเลข 088-757-2770, 082-947-8424, 077-332-445
          1.5 เว็บไซต์ส่วนกลาง  http://datacenter.vec.go.th แล้วพิมพ์ใบสมัครจากระบบนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (กรุณาโทรนัดวันสัมภาษณ์ด้วย)

       2. รับการสัมภาษณ์

       3. ทดสอบการปฏิบัติธรรม จำนวน 12 วัน (แจ้งรายละเอียดในวันสอบสัมภาษณ์)
      วันสัมภาษณ์ (โดยเลือกเพียง 1 วัน)

       วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562                    วันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2562
       วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562                    วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2562
       วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562                  วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562
       วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562                  วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์

       1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน
       2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
       3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียน
       4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 088-757-2770, 082-947-8424, 077-332-445 ได้ทุกวัน

  
   สมัครออนไลน์ กรอกข้อมูลได้ที่นี่