หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ppvc

มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
www.pdrcfoundation.org

img-0126

ทีปภาวันธรรมสถาน
http://www.dipabhavan.org/