logo bbvc
ความหมายของตราของวิทยาลัยภาวนาศึกษาโพธิคุณ
รูปเทียนไข หนังสือ เรือสำเภา เฟืองทอง วางอยู่บนธรรมจักร
หนังสือ หมายถึง แหล่งความรู้ที่มีอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุด
เรือสำเภา หมายถึง ธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยว
เฟืองทอง หมายถึง ทักษะ ฝีมือ ความเป็นช่าง
ธรรมจักร หมายถึง การปลูกฝังหลักธรรม การปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนา