ด้วยมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ร่วมกับพี่น้องประชาชนและองค์กร ภาคเอกชน ต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้เปิดสอนวิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การทำอาหาร และภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ) มุ่งหมายจะให้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบ แห่งการปฏิรูปการศึกษาระดับอาชีวะ ที่มุ่งผลิตนักศึกษาระดับมืออาชีพ ที่มีคุณธรรม ออกไปรับใช้สังคม ภายใต้คำขวัญ “ความรู้ คู่ความดี”

วิทยาลัยแห่งนี้ ได้เปิดทำการสอนมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ขณะนี้กำลังรับสมัครนักศึกษา เป็นปีที่ 2 โดยที่นักศึกษาทุกคน พักอยู่ในหอพักของวิทยาลัย และวิทยาลัยเลี้ยงอาหารทุกมื้อ ซึ่งนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และนักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติธรรมทุกวัน ทำวัตรเช้า-เย็น และเรียนนักธรรมตรี-โท-เอก       ในวันเสาร์ – อาทิตย์ด้วย โดยมีพระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษาอยู่ในสำนักสงฆ์ของวิทยาลัย เป็นผู้ให้การอบรมธรรมะทุกวัน

ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบ นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันดูแลกิจการไร่นาสวนผสม ตามหลัก “เกษตรทฤษฎีใหม่” ประกอบด้วย แปลงนา แปลงผัก และฟาร์มไก่ไข่ เพียงพอต่อการบริโภคภายในวิทยาลัยฯ

เพื่อให้การจัดการเรียน – การสอนของวิทยาลัยเป็นไปโดยราบรื่น มั่นคงต่อเนื่อง มูลนิธิมวลมหาประชาชน ได้จัดทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อการศึกษาปีละหนึ่งครั้ง เพื่อระดมทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน และเงินเดือนค่าจ้างครู อาจารย์ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ

ในปีการศึกษา 2561 นี้ มูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ ได้กำหนดทอดผ้าป่า ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราฎร์ธานี

จึงขอกราบเรียนเชิญชวน พี่น้องประชาชน ผู้มีใจกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศลครั้งนี้  โดยพร้อมเพรียงกัน

ทุกสามารถสมทบทุนในการสนับสนุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณได้ที่ ชื่อบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เลขที่บัญชี 637-1-01722-2 ธ.กสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 6 (อาคารทูแปซิฟิค เพลส)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.pdrcfoundation.org

โทร 02-653-2953 ในวันและเวลาราชการ

หรือ Line : @PDRCFoundatio